site_header24.jpg

Хенриета Илиева - Стоянова

Родена 1968г, омъжена, с едно дете.

Магистър по педагогика, магистър по  клинична и консултативна психология
Висше образование в СУ «Св. Климент Охридски», Факултет Педагогика,  специализация «Училищна педагогика и училищна комуникация» и Философски факултет – Психология, Магистърска програма «Клинична и консултативна психология».
Сертифициран обучаващ и консултант от Референтния център за психосоциална подкрепа – Копенхаген, Дания.
 Сертификат за завършен курс по позитивна психотерапия.
Член на Европийската мрежа за оказване на социално - психологична подкрепа при бедствия. Национален обучаващ на БЧК и външен консултант по програмите за бедствен стрес, психосоциална подкрепа и работа с деца и младежи.
Хоноруван преподавател в СУ «Климент Охридски» и психолог в Частно училище «Дрита». Водещ на модулно обучение в Института по позитивна психотерапия – София.
Работи в областите на консултиране на деца, юноши и родители, корпоративен треньор и консултант на корпоративни екипи, разрабтва програми за обучение на екипи и е с  експертна позиция в различни международни проекти.

Публикации
Наръчници в сферата на психо – социалната работа с деца:
“Имаш ли време за мен?” – издание на БЧК и Швейцарски Червен кръст, 1993
“Имаш ли време за другите?” – издание на БЧК, 1995
“Имаш ли време за нас?” – издание на БЧК и ШвЧК, 2004
Наръчници в сферата на психосоциалната подкрепа при бедствия:
“Наръчник за оказване на първа психологична помощ прри бедствия” – издание на Референтния център по психология – Дания, Американски ЧК и БЧК
“Първа психологична помощ” – БЧК,1998
“Екипи по Първа психологична помощ” – БЧК, 1999 – 2000
“Техники за оказване на първа психологича помощ при бедствия” – БЧК и АмЧК, 2001 – 2002
 Статии в медиите и интевюта