site_header22.jpg

За Института

Целта на Института по Позитивна Психотерапия е консултативна и терапевтична дейност, както и координация и сътрудничество с подобни организации. Основните дейности са свързани с:

  • Организация и провеждане на обучения за специалисти в хуманитарни професии
  • Приложение на метода на позитивната психотерапия за разрешаване на специфични проблеми под формата на индивидуални, семейни и групови консултации и сесии
  • Психологично консултиране и психотерапия за жени, деца, родители, партньори и екипи
  • Социални проекти в сферата на психотерапията и психологичното консултиране.

Специалистите, работещи в института, са обучени в метода на позитивната психотерапия в България и са специализирали в чужбина. Ние вярваме, че квалификацията не е застинала, а постоянно разширяваща се величина. Затова изискване за екипа ни е потребността от обогатяване на уменията и способностите за работа с хора.