site_header16.jpg

Предстоящи събития

Модулно обучение по детска психотерапия - Модул 2

Игрова психотерапия при гняв и агресия

На 14-ти декември 2018г., петък, от 14:00 до 18:00 часа ще се проведе вторият модул от ежемесечните семинари по детска терапия на тема „Игрова психотерапия при гняв и агресия.

Обучители:

Милена Манова
Цвета Мишева-Алексова
 


***   ***   *** 

Модулно обучение по детска психотерапия

Преодоляване на конкретни трудности 
и проблемни ситуации

В отговор на големия интерес към задълбочено изучаване на методики и подходи, използвани при терапевтичната работа с деца, от ноември, 2018 започва нова поредица полудневни семинари. 

Всеки един от семинарите е с изцяло практическа насоченост и е посветен на конкретна проблематика.

  

 

 

 

На 9ти, февруари, 2018 започва нова група за обучение по детска психотерапия, което ще се провежда в Благоевград.

Обучението представя игровата психотерапия като водещ метод при  терапевтичната работа с деца.

Участниците имат възможност да се запознаят както с теоретичните постановки и цялостната структура, така и лично да изпробват множество техники и материали, необходими за осъществяването на ефективен терапевтичен процес.

Обучители:

Милена Манова – обучител по детска психотерапия, сертифициран позитивен психотерапевт, майстор-треньор по психотерапия, супервизор.

Цвета Мишева-Алексовадетски психолог, организатор и водещ на тренинги за изграждане и работа в екип.