site_header47.jpg

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • Сайт
 • За Нас
 • Дейности

  Психотерапия

  Психотерапия
  Психотерапия за възрастни
  Детска психотерапия
  Семейна психотерапия
  Групова терапия
  Групи за собствен опит

  Под психотерапия ние разбираме оказването на психологическа помощ на здрави хора в ситуация на различни психологически затруднения. Психотерапията би могла да отговори на потребностите на хората да подобрят качеството на собствения си живот. Психотерапевтичното образование изисква професионална подготовка в областта на психологията и високо ниво на теоретична и клинична следдипломна подготовка. Задачата на терапевта е да помогне на клиента да разбере ситуацията си от нова гледна точка, да поддържа решенията му, да отразява чувствата и поведението му и да помогне на клиента да внесе в своя живот необходимите изменения.
  Позитивната психотерапия е създадена от професор Песешкиян през 1968 г. и е световно признат метод за консултиране и терапия. Произлиза от латинската дума “positum”, което означава “даденото, цялостното”. Нарушенията и конфликтите са фактологията, с която терапевтът се съобразява, но клиентите притежавата също и способности за справяне с тези конфликти. Основният принцип в позитивната психотерапия е “помощ за самопомощ”, а акцентът е върху това, което клиентът демонстрира като способност.

  Обучение

  Обучение
  Позитивна психотерапия
  Детска психотерапия

  Функцията на обученията е надграждане и разширяване на професионалната квалификация и се провеждат от сертифицирани обучители. Издават се сертификати, които удостоверяват часовете и преминатото обучение.