site_header2.jpg

Еднодневно обучение

Еднодневни семинари

Семинарите се провеждат веднъж в месеца, в събота. Предназначени са за специалисти от подпомагащите професии, родители и студенти. Семинарите представляват квалификационно обучение, в което са зъстъпени както базовите концепции на детската терапия, така и конкретната емпирична работа с деца. Могат да се посещават избирателно според интереса ви. Издава се сертифика от Института по позитивна психотерапия.

Семинарите са с авторски права и патентна защита. Водещите са обучавани и сертифицирани в Европа и България. Семинарите не могат да бъдат предмет на обучение от частни лица или институции.

Предишна - Следваща >>