site_header41.jpg

Детска психотерапия

За кого е подходяща детската игрова терапия?

 • Деца с нощни и дневни страхове
 • Агресивни деца
 • Деца с ниска самооценка, неуверени, плахи деца
 • Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието; /линк към статия за ADHD/
 • Деца, преживели емоционално, физическо или сексуално насилие
 • Деца с промени в настроението
 • Тийнейджърски проблеми
 • Деца, преживели развод или раздяла на родителите
 • Деца с вредни навици
 • Деца с депресия и необичайна тревожност
 • Деца с обучителни затруднения
 • Отхвърлени и емоционално неглижирани деца
 • Деца, въвлечени в междуличностни конфликти
 • Деца, преживели загуба на близък човек
 • Ревност при раждане на друго дете в семейството