site_header16.jpg

Консултиране и терапия на възрастни

Консултиране и терапия при личностови конфликти

  • Личностови и възрастови кризи
  • Самооценка и самопознание
  • Отношения родители – деца
  • Партньорски взаимоотношения:
    • Предбрачно консултиране
    • Брачни проблеми, консултиране при раздяла и развод
    • Управление на конфликти
<< Предишна - Следваща