site_header4.jpg

Обучение по позитивна психотерапия

Базов курс

Включва теоретични знания, практически психотерапевтични умения, самопознание, практика с въпросника WIPPF, психодинамика, партньорство, казуистика, работа с приказки и притчи. Завършването на курса става с колоквиум. Предназначен е за хора с бакалавърска степен по психология, хуманитарни науки и медицина. Изучава се като квалификационна степен. Издава се сертификат от Дружеството по позитивна психотерапия в България и от WAPP - Германия.

Базов курс - 120 часа