site_header14.jpg

Обучение по позитивна психотерапия

Майсторски курс

Задлъжително условие за този курс е преминат базов курс, както и минимум бакалавърска степен в хуманитарна наука или медицина. Курсът включва:

  • 300 часа теоретични семинари за минимум 2 години;
  • 100 часа личен опит;
  • 150 часа практическа работас поне 5 индивидуални случая с 35 часа редовна супервизия;
  • 240 часа задачи за вкъщи /за самстоятелно изпълнение с литература, касаеща Позитивната психотерапия и други моданости;
  • 60 часа група за редовна интервизия.

Включва теория, групова терапия, лична терапия, психосоматика, собствен терапевтичен опит и супервизия. Издава се сертификат за позитивен психотерапевт. Центърът предоставя възможности за индивидуална практика на обучаващите се в метода на позитивната психотерапия студенти.